VAKTPLANLEGGING

Full kontroll på bemanningen

Vaktplan

Med Agetos vaktplanlegger er det enkelt å sette opp bemanningsplanen. All nødvendig informasjon er integrert i en helhet som gir deg oversikt over tilgjengelig personell og kompetanse, hvem som til enhver tid er på jobb og hvem som er utilgjengelig grunnet sykdom, ferie eller annet fravær.

Ageto sparer deg for tid, krefter og ressurser, gir bedre kontroll med de ansatte og lønnskostnadene, minimerer papirarbeidet og forenkler vakthåndteringen. Med vaktplanleggeren har du alltid full kontroll på:

  • Om du har nok ansatte og riktig kompetanse på jobb.
  • Fravær, sykdom, ferier og lønnskostnader.
  • At medarbeiderne kommer og går når de skal.
  • At alle ansatte har vaktplanen tilgjengelig.
  • Ansatte, personalia og kompetanse.
  • De ansattes arbeidsavtaler, kontrakter, sertifikater, attester mv.
  • Enkel og sikker lagring av historikk.
  • Enkel uthenting av rapporter og dokumentasjon.

Mobil app

De ansatte har tilgang til en progressiv webapp (PWA) der de har full oversikt over når de jobbe, hvilke vakter som er ledige, når de har ferie og registert fravær. De kan til og med søke om å ta ledige vakter, bytte vakter og søke om fri.