Timestempling

Timeføring

Få god oversikt over timene

Å føre timer kan i mange tilfeller være en tung og tidskrevende oppgave. Ageto kommer derfor med en enkel og praktisk løsning som er utrolig tidsbesparende. Tid er penger. Spar tid og øk produktiviteten.

Denne løsningen har en enkel inn- og utsjekksfunksjon som er komplett mot systemets øvrige moduler. Timene kan også eksporteres til eksterne funksjoner, som lønnssystemet.

PIN-kode

De ansatte kan bruke en PIN-kode ved stempling inn og ut, slik at de ikke kan stemple for hverandre.

Rapporter

Daglig leder eller lønnsansvarlig kan ta ut stemplingsrapporter som gir oversikt over antall timer og lønn per ansatt.