Temperaturkontroll

Automatisk temperaturlogging

Med Ageto har du alltid full kontroll på viktige temperaturer.

Mattilsynets kontroller viser stadig mangelfull temperaturkontroll i virksomheter som produserer, oppbevarer, selger og håndterer matvarer. Derfor tilbyr Ageto døgnkontinuerlig overvåkning på alle virksomhetens viktigste områder.

Sensorene er enkle å installere og temperaturovervåkningen lett å forholde seg til. Ved feil og avvik fra forhåndsdefinerte temperaturintervaller, varsles ansvarshavende automatisk på sms og e-post. Det betyr at du kan sove godt om natten, uten å bekymre deg for at råvarene skal skjemmes eller ødelegges av feil temperatur.

Du kan installere så mange temperatursensorer du trenger for å dekke ditt behov. Enten det er til frysere og kjølerom, kjøleskap, varmeskap og garnityrdisker – eller simpelthen bare for å ha kontroll med romtemperaturen.

Med Agetos temperaturkontroll har du alltid:

  • Døgnkontinuerlig overvåkning av temperaturen på de viktigste kontrollområdene
  • Automatisk varsling på sms og e-post ved feil og avvik.
  • Mulighet for rask iverksettelse av korrigerende eller skadebegrensende tiltak.
  • Automatisk generering av avviksrapport.
  • Oppfølgingsfunksjon med varsling.
  • Enkel og sikker lagring av historikk.
  • Enkel uthenting av rapporter og dokumentasjon.

Automatiske temperaturmålinger

Med trødløse sensorer fra Ageto logges temperaturen hele døgnet. Sensorene måler i snitt hvert 10. minutt og systemet varsler deg dersom det skulle være noe unormalt.

Manuelle temperaturmålinger

De finnes mange steder der automatiske sensorer ikke er praktiske. Derfor kan du kan også legge inn manuelle målinger og kontrollmålinger. Du kan også sette opp automatisk avvik ved manglende måling.

Varsling

Du kan få varsling på både SMS og epost dersom temperaturene er utenfor forhåndsdefinerte verdier.

Rapporter

Med Ageto kan du generere nøyaktige temperaturrapporter. Disse kan brukes til feilsøking osv…