Oppgaver

Oppgavehåndtering

Få bedre struktur i hverdagen

Nå kan daglig leder/ systemansvarlig enkelt legge inn arbeidsoppgaver med funksjonen Oppgavehåndtering. Det er ingen begrensninger i antall oppgaver som kan legges inn.

Oppgavene kan legges inn som engangs oppgave eller repeterende oppgaver (daglig, ukentlig osv.) De kan filtreres etter viktighetsgrad og frekvens. Du kan også legge til hvem som skal utføre oppgaven, hva tid den skal utføres og hvem som er ansvarlig for at oppgaven blir utført. Ved avvik blir den ansvarlige person varslet på SMS og e-post.

Filtrer oppgavelisten

På nettbrettet kan du filtrere oppgavelisten på både oppgavekategorier og ansvarlig kompetase/vakt slik at du kun ser de oppgavene som er relevante.

Rapporter

Ta ut komplette oppaverapporter som blant annet inneholder; oppgavenavn, beskrivelse, tidsfrist, personen som utførte oppgaven og når. I tillegg får du oversikt over ikke utførte oppgaver.