DOKUMENTARKIV

Full kontroll på papirmølla

Dokumentarkiv

Sikker lagring av alle relevante dokumenter

Ageto sender SMS og e-post varsling automatisk ved alle feil og avvik. Det genereres også en automatisk avviks rapport, alt du trenger å gjøre er å signere dem.

Sikker lagring gjør det enklere når du får besøk av tilsynsmyndighetene. Da har du den nødvendige dokumentasjonen lett tilgjengelig.

Varsling

Dukan få varsling på Både SMS og epost dersom temperaturene er utenfor forhåndsdefinerte verdier.

Rapporter

Med Ageto kan du generere nøyaktige temperaturrapporter. Disse kan brukes til feilsøking osv…