End User License Agreement

Sluttbrukerlisens

1. Avtalen

1.1 Definisjoner

I denne avtalen benyttes følgende definisjoner:

Systemet         All programvare og maskinvare relatert til Ageto
Leverandør     Foretaket som leverer drifter systemet, Front Software AS
Kunde              Et foretak som har inngått avtale med Leverandør om bruk av systemet
Avtalen            Alle avtaledokumenter mellom Leverandør og Kunden relatert til Systemet.
                          Dette inkluderer tilbud, kjøpsavtale og sluttbrukerlisensen.
Bruker             En person som har et ansattlignende forhold til Kunden
Lederbruker   En Bruker som har utvidede rettigheter i systemet
Utstyr              Maskinvare levert av Leverandøren til bruk med systemet