Personvernpolicy

Oppdatert: 9. mai 2019

Front Software AS eier, utvikler og drifter systemet Ageto. Denne policyen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og avslører dine personlige data i forbindelse med din tilgang til og bruk av Ageto.no og Ageto systemet. Persondata er informasjon som angår et identifisert eller identifiserbart individ, for eksempel navn, e-postadresse og IP-adresse. Front Software AS er behandlingsansvarlig for personlig informasjon vi samler gjennom vår ageto.no. Kunder som benytter Ageto systemet er selv behandlingsansvarlig for de persondata de legger inn i systemet om sine ansatte. Front Software AS behandler de nevnte persondataene for å drifte systemet og gi brukerstøtte.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger, eller hvis du vil utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen send oss en epost til personvern@ageto.no.

Informasjon vi samler inn automatisk

Vi samler inn automatisk loggdata. Denne informasjonen inkluderer blant annet: IP-adresse, tilgangsdata og -tider, maskinvare- og programvareinformasjon, enhetsinformasjon, informasjon om enhetshendelser og unike identifikatorer. Denne informasjonen er vanligvis ikke brukt eller tilgjengelig for oss, men kan brukes til feilsøking og etterforskningsformål.

Personopplysninger som manuelt legges inn i systemet

For å bruke Ageto systemet til det fulle må personinformasjon om brukerne ligge i systemet. Det er kundens og brukerens ansvar å administrere denne personinformasjonen.

Behandling av Persondata

For å kunne overvåke driften av Ageto systemet og yte brukerstøtte har ansatte hos Front Software AS tilgang til alle brukeres persondata. Automatiske loggdata kan bli brukt til feilsøking og etterforskningsformål. De ansatte hos Front Software AS har taushetsplikt.

Utlevering av persondata

Front Software AS tar personvern på alvor. Vi selger ikke dine personopplysninger eller deler den med en tredjepart. Vi deler kun personopplysninger med våre underdatabehandlere som trenger din persondata for å yte nødvendige tjenester for driften av systemet.

Front Software AS skal ikke utlevere personopplysninger om kunder eller brukere til politiet, norske eller utenlandske myndigheter uten en rettslig kjennelse eller hjemmel i norsk lov for utleveringen. Enhver slik utlevering skal dokumenteres skriftlig og de berørte skal varsles dersom det ikke er pålegg om hemmelighold.

VI HAR IKKE UTLEVERT PERSONINFORMASJON TIL NORSKE ELLER UTENLANSKE MYNDIGHETER.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til personvern@ageto.no, eller ved å kontakte vårt personvernombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

  • Innsyn i egne opplysninger – Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  • Korrigering av personopplysninger – Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  • Sletting av personopplysninger – I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
  • Begrensning av behandling av personopplysninger – I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
  • Protestere mot en behandling av personopplysninger – Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
  • Dataportabilitet – Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
  • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger – Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken. Det kan være vilkår eller begrensninger på disse rettighetene, og rettighetene til den registrerte avhenger av de spesifikke omstendighetene i behandlingsaktiviteten.

Sikkerhet

Vi gjennomfører kontinuerlig og oppdaterer administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte din informasjon mot uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller endring.

Noen av de beskyttelsene vi bruker for å beskytte informasjonen din, er brannmurer og datakryptering, og informasjonskontroll. Hvis du vet eller har grunn til å tro at din Ageto-konto legitimasjon har gått tapt, stjålet eller på annen måte kompromittert, vennligst kontakt oss.

Avvikling av kundeforhold eller ansettelsesforhold

Personinformasjonen til brukere som ikke lenger er ansatt hos en kunde skal slettes dersom brukeren ønsker dette. Informasjon som er lovpålagt oppbevart i en periode slettes ikke før den perioden er utløpt. Eksempelvis navn, personnummer og stemplingstidspunkt oppbevares så lenge lover og forskrifter krever det.

Forandringer til denne personvernerklæringen

Front Software AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, utgir vi den reviderte personvernerklæringen på ageto.no/personvern og oppdaterer “Sist oppdatert” datoen øverst i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler (Cookies)

Ved å benytte ageto.no samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler (cookies)

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel, også kalt cookie, er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon når du besøker et nettsted. Dette er en standard teknologi som brukes av de aller fleste nettsteder til å levere bedre tjenester og forbedre brukeropplevelsen.

Administrere informasjonskapsler

Du kan stille inn din nettleser til å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter eller alle informasjonskapsler dersom du ikke ønsker at disse lagres på din datamaskin. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere helt som normalt hvis du blokkerer visse informasjonskapsler. Ageto.no skal fungere helt fint uten informasjonskapsler, men portal.ageto.no trenger en informasjonskapsel for å fungere.

Cookies som ligger lagret på din maskin, vil bli oppdatert for hver gang du besøker ageto.no. Ønsker du å slette cookies manuelt fra din maskin, er dette fullt mulig, men vær oppmerksom på at neste gang du besøker siden vil det opprettes nye cookies.

Du kan lese mer om administrasjon av informasjonskapsler på:
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Som et verktøy for å administrere informasjonskapsler anbefaler vi å bruke nettleserutvidelser. Her er noen som blir ansett som noe av det beste og finnes til de fleste nettlesere:

1. Google Analytics opt-out, skrur av informasjonskapsler satt av Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2. Privacy Badger fra den ideelle organisasjonen Electronic Frontier Foundation lar deg velge hvilke domener som skal få sette cookies eller blokkes helt. https://www.eff.org/privacybadger

3. Ublock origin er en av de mest brukte utvidelser for å fjerne reklame. Den fjerner også sporing fra markedsføringsinfokapsler. https://github.com/gorhill/uBlock

Alle disse utvidelsene er tilgjengelige for de fleste nettlesere i din nettlesers utvidelses bibliotek. Vi anser disse utvidelsene som trygge å bruke siden de er fra seriøse aktører.

Informasjonskapsler vi lagrer:

Statistikk-cookies:

Statistikk-cookies hjelper eiere til å forstå hvordan besøkende bruker nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Navn (domene) Kilde Hensikt Utgår etter
_ga (ageto.no) Google Analytics Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som en brukeridentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på nettstedet og brukes til å beregne besøks-, sesjons- og kampanjedata for nettstedets analytiske rapporter. 2 år
_gat (ageto.no) Google Analytics Brukes til å begrense frekvensen til forespørsler. 1 minutt
_gid (ageto.no) Google Analytics Brukes til å skille brukere fra hverandre. 24 timer