Personvernpolicy

ND Design AS eier, utvikler og drifter systemet Ageto. Denne policyen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og avslører dine personlige data i forbindelse med din tilgang til og bruk av Ageto.no og Ageto systemet. Persondata er informasjon som angår et identifisert eller identifiserbart individ, for eksempel navn, e-postadresse og IP-adresse.

ND Design AS er behandlingsansvarlig for personlig informasjon vi samler gjennom vår ageto.no. Kunder som benytter Ageto systemet er selv behandlingsansvarlig for de persondata de legger inn i systemet om sine ansatte. ND Design AS behandler de nevnte persondataene for å drifte systemet og gi brukerstøtte.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger, eller hvis du vil utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen send oss en epost til personvern@ageto.no.

Informasjon vi samler automatisk inn

Vi samler inn automatisk loggdata. Denne informasjonen inkluderer blant annet: IP-adresse, tilgangsdata og -tider, maskinvare- og programvareinformasjon, enhetsinformasjon, informasjon om enhetshendelser og unike identifikatorer. Denne informasjonen er vanligvis ikke brukt eller tilgjengelig for oss, men kan brukes til feilsøking og etterforskningsformål.

Personopplysninger som manuelt legges inn i systemet.

For å bruke Ageto systemet til det fulle må personinformasjon om brukerne ligge i systemet. Det er kundens og brukerens ansvar å administrere denne personinformasjonen.

Behandling av Persondata

For å kunne overvåke driften av Ageto systemet og yte brukerstøtte har ansatte hos ND Design tilgang til alle brukeres persondata. Automatiske loggdata kan bli brukt til feilsøking og etterforskningsformål. De ansatte hos ND Design har taushetsplikt.

Deling av personinformasjon

ND Design AS tar personvern på alvor. Vi selger ikke dine personopplysninger eller deler den med en tredjepart. Vi deler kun personopplysninger med våre underdatabehandlere som trenger din persondata for å yte nødvendige tjenester for driften av systemet.

ND Design AS skal ikke utlevere personopplysninger om kunder eller brukere til politiet, norske eller utenlandske myndigheter uten en rettslig kjennelse eller hjemmel i norsk lov for utleveringen. Enhver slik utlevering skal dokumenteres skriftlig og de berørte skal varsles dersom det ikke er pålegg om hemmelighold.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til personvern@ageto.no, eller ved å kontakte vårt personvernombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

  • Innsyn i egne opplysninger - Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  • Korrigering av personopplysninger - Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  • Sletting av personopplysninger - I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
  • Begrensning av behandling av personopplysninger - I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
  • Protestere mot en behandling av personopplysninger - Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
  • Dataportabilitet - Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
  • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger - Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Det kan være vilkår eller begrensninger på disse rettighetene, og rettighetene til den registrerte avhenger av de spesifikke omstendighetene i behandlingsaktiviteten.

Sikkerhet

Vi gjennomfører kontinuerlig og oppdaterer administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte din informasjon mot uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller endring.

Noen av de beskyttelsene vi bruker for å beskytte informasjonen din, er brannmurer og datakryptering, og informasjonskontroll. Hvis du vet eller har grunn til å tro at din Ageto-konto legitimasjon har gått tapt, stjålet eller på annen måte kompromittert, vennligst kontakt oss.

Utlevering av persondata

ND Design tar personvern på alvor. Personopplysninger blir verken solgt eller overført til en tredjepart. ND Design skal ikke utlevere personopplysninger om kunder eller brukere til politiet, norske eller utenlandske myndigheter uten en rettslig kjennelse eller hjemmel i norsk lov for utleveringen. Enhver slik utlevering skal dokumenteres skriftlig og de det gjelder skal varsles dersom det ikke er pålegg om hemmelighold.

Ansvarsfraskrivelse

ND Design AS har ikke ansvar for hvordan en kunde med lovlig tilgang til andre brukeres personopplysninger behandler disse.

Avvikling av kundeforhold eller ansettelsesforhold

Personinformasjonen til brukere som ikke lenger er ansatt hos en kunde skal slettes dersom brukeren ønsker dette. Informasjon som er lovpålagt oppbevart i en periode slettes ikke før den perioden er utløpt. Eksempelvis navn, personnummer og stemplingstidspunkt oppbevares så lenge lover og forskrifter krever det.

Forandringer til ND Designs AS Personvernerklæring for Ageto

ND Design forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, utgir vi den reviderte personvernerklæringen på Ageto-portalen og oppdaterer "Sist oppdatert" datoen øverst i denne personvernerklæringen

Informasjonskapsler (cookies):

Ved å benytte Agetos nettsider og Ageto systemet samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler.

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

En informasjonskapsel, også kalt cookie, er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon når du besøker et nettsted. Dette er en standard teknologi som brukes av de aller fleste nettsteder til å levere bedre tjenester og forbedre brukeropplevelsen.

Administrere informasjonskapsler (cookies)

Du kan stille inn din nettleser til å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter eller alle sider dersom du ikke ønsker at disse lagres på din datamaskin. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt hvis du blokkerer for cookies.

Oversikt over cookies i bruk på portal.ageto.no:

Navn Bruk Utgår etter
__zlcmid Gjør det mulig for deg å chatte med oss. 1 år
_ga Analyse av webtrafikk - Google Analytics 2 år
JSESSIONID Sesjonsidentifisering Sesjonen slutter

Oversikt over cookies i bruk på ageto.no:

Navn Bruk Utgår etter
__zlcid Chat funksjon for brukerstøtte Sesjonen slutter
__zlcmid Chat funksjon for brukerstøtte 1 år
__zlcstore Chat funksjon for brukerstøtte Sesjonen slutter
_ga Analyse av webtrafikk - Google Analytics 2 år
_gat Analyse av webtrafikk - Google Analytics 1 minutt
_gid Analyse av webtrafikk - Google Analytics 24 timer