AGETO

KOMPLETT DIGITAL LØSNING FOR INTERNKONTROLL


Les mer

Komplett digital løsning for internkontroll

Enkelt og brukervennlig norskutviklet verktøy for IK Mat og vaktplanlegging.

Les mer

 

Full oversikt og kontroll til enhver tid

Alle som håndterer mat og næringsmidler plikter etter norsk lov å ha et fungerende system for internkontroll som sikrer matkvaliteten og ellers ivaretar nødvendige hygieniske hensyn. Et godt IK Mat-system gjør det ikke bare enklere å etterleve lover og forskrifter, men gir en jevnt over høyere produktkvalitet, effektive arbeidsdager, fornøyde kunder og bedre lønnsomhet.

Ageto er en komplett digital løsning for internkontroll med enkel og brukervennlig funksjonalitet. Systemet oppfyller lovens vilkår og tilfredsstiller tilsynsmyndighetenes krav. Integrerte moduler for IK Mat, vaktplanlegging og timeføring gjør Ageto særskilt velegnet for bensinstasjoner, hotell-, restaurant- og kafésegmentet. Men Ageto kan også med fordel tas i bruk av andre typer virksomheter.

Systemet kan betjenes hvor som helst og når som helst, fra pc, nettbrett og mobiltelefon. Ageto gir deg full oversikt og kontroll, bedre rutiner og enklere prosesser, effektive arbeidsdager, mindre papirarbeid og til dels betydelige tids- og kostnadsbesparelser. Økt trivsel og sikkerhet hører med til de hyggelige plussfaktorene.

Enklere rutiner og orden på dokumentasjonen

  • Døgnkontinuerlig kontroll og oversikt
  • Økt mattrygghet og generell sikkerhet
  • Redusert svinn, bedre utnyttelse av ressursene
  • Enklere rutiner, mer effektive arbeidsdager
  • Tidsbesparende
  • Reduserte kostnader
  • Mindre papirarbeid og bedre orden i dokumentasjonen
  • Alltid lett tilgjengelige rapporter og dokumenter

Bedre nattesøvn og mer tid til kjernevirksomheten

Ageto består av fire hovedfunksjoner som samlet ivaretar bedriftens internkontroll. Vaktplanlegger og timeføring gir deg oversikt over tilgjengelig personell og kompetanse. Oppgavehåndtering definerer og beskriver gjøremålene, setter tidsfrister og tildeler ansvar.

Agetos temperatursensorer overvåker døgnkontinuerlig alle bedriftens viktigste kontrollområder. Det betyr at du kan sove godt om natten, uten å bekymre deg for om råvarene skjemmes eller ødelegges. Alle avvik varsles automatisk på sms og e-post. Modulen Rapportering genererer automatisk avviksrapporter. Alt du behøver å gjøre, er å signere dem.

Dokumentarkivet sørger for enkel og sikker lagring av alle relevante dokumenter, slik at du alltid har all nødvendig dokumentasjon lett tilgjengelig. I tillegg inneholder Ageto et internt meldingsforum (message board), som forenkler kommunikasjonen og utvekslingen av beskjeder mellom medarbeiderne.

Enkelt å installere og enkelt å bruke

Ageto er enkelt å installere, svært brukervennlig og krever minimalt med opplæring. Systemet leveres i norsk og engelsk versjon, men kan suppleres med andre språk etter ønske. Lisensen legger ingen begrensninger på antallet brukere som kan være tilknyttet systemet.

I utgangspunktet dekker Ageto de fleste av bedriftens behov for digitalisert internkontroll. Behov som kan variere med den enkelte virksomhetens art og organisering, kan imidlertid enkelt tilpasses. Alle Agetos funksjoner kan eksporteres eller sømløst integreres med andre systemer.

Prøv gratis!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende gratis prøveperiode helt uten binding eller begrensninger

Prøv nå!

 

Reduser dine kostnader
Spar tid og papirarbeid
Effektiviser arbeidet og hold kontroll på dine ansatte
Vi leverer både hardware og software!

Hos oss er du i godt selskap