Funksjonaliteter

Komplett digital løsning for internkontroll

Alle som håndterer mat og næringsmidler er etter norsk lov pliktig til å ha et fungerende system for internkontroll som sikrer matkvaliteten og ellers ivaretar nødvendige hygieniske hensyn. Ageto er spesielt utviklet for å imøtekomme HoReCa-segmentets behov, og oppdager feil og avvik på et tidlig tidspunkt.

Systemet tilfredsstiller kravene i lov og forskrifter, og kan enkelt tilpasses din virksomhets særskilte behov. Med Ageto har du full oversikt og kontroll – mis en place. All relevant dokumentasjon er bare et par tastetrykk unna.

Ageto funksjonsoversikt: Alt i ett!

 • Vaktplanlegger
  • Ansatte, personalia, kompetanse
  • Arbeidsavtaler, sertifikater mv.
  • Fravær
  • Sykdom
  • Ferie
  • Bemanningsplaner
 • Timeregistrering
  • Inn- og utsjekkingsfunksjon.
  • Trygg og enkel lagring av timelister.
 • Temperaturkontroll
  • Døgnkontinuerlig overvåkning av viktige kontrollområder.
  • Automatisk varsling av feil og avvik på sms og e-post.
  • Oppfølgingsfunksjoner med automatisk varsling.
  • Trygg og enkel lagring av temperaturhistorikk.
 • Oppgavehåndtering
  • Gjøremål og beskrivelser.
  • Tidsfrister og ansvar.
  • Automatisk varsling av feil og avvik på sms og e-post.
  • Oppfølgingsfunksjoner med automatisk varsling.
 • Rapportering
  • Automatisk generering av avviksrapporter
  • Lett tilgjengelig og enkel uthenting av rapporter
 • Dokumentarkiv
  • Trygg og sikker lagring av all relevant dokumentasjon.
  • Viktige dokumenter er bare et tastetrykk unna
 • Varsling
  • Automatisk varsling på
   sms og e-post ved feil, avvik og brann.
 • Internt meldingsforum
  • Enkel utveksling av beskjeder mellom medarbeiderne.
 • Brukermanual
  • Enkel og praktisk veileder som hjelper deg med å komme i gang.
 • Generelt
  • Norsk og engelsk versjon, men med mulighet for andre språk.
  • Enkel installasjon.
  • Bedriftsindividuelle tilpasningsmuligheter.
  • Brukervennlig.
  • Krever liten opplæring.
  • Systemet betjenes fra pc, nettbrett og mobiltelefon.
  • Oppfyller lovens vilkår.
  • Tilfredsstiller tilsynsmyndighetenes krav.

  • Ingen begrensning på antall brukere tilknyttet lisensen.
  • Ingen begrensning med hensyn til detaljer og omfang.
  • Avvik kan filtreres og registreres når og hvor som helst.
  • Automatisk varsling av avvik og oppfølging.
  • Mulighet for å lage maler for HMS-aktiviteter.
  • Mulighet for opplasting av foto og film, håndbøker og manualer mv.
  • Digitalt arkiv med eksportmulighet til andre systemer.

  • Mulighet for å opprette og lage ulike maler og dokumenter:
  • Rutiner for avvikshåndtering
  • Renholdsplan og vedlikeholdsplan
  • Varemottak, merking og sporing, flytskjema
  • Hygiene, tilberedning, produktbeskrivelser, mattrygghet
  • Internkontroll og internrevisjon
  • Fareanalyse og risikomatrise
  • Organisasjonskart og bedriftsreglement
  • Dokumentstyring og tilsyn
  • Lover og forskrifter
(Oversikten er ikke uttømmende)
Prøv nå!