Oppgavehåndtering

Med funksjonen Oppgavehåndtering kan alle virksomhetens oppgaver og gjøremål defineres, beskrives og filtreres etter viktighetsgrad og frekvens. Systemet har ingen begrensninger på antallet oppgaver eller hvor detaljert beskrivelsen kan være.

Systemansvarlig (daglig leder) legger inn hvilke oppgaver som skal utføres når og av hvem, samt hvem som er ansvarlig for at oppgaven utføres. Oppgavene kan legges inn som faste og repeterende (daglig, ukentlig osv.), eller som enkeltgjøremål. Ved avvik blir ansvars- eller vakthavende automatisk varslet på sms og e-post.

  • Definisjon og beskrivelse av oppgaver og gjøremål.
  • Frekvens, tidsfrister og ansvar.
  • Automatisk varsling av feil og avvik på sms og e-post.
  • Automatisk generering av avviksrapport.
  • Oppfølgingsfunksjoner med automatisk varsling.
  • Enkel og sikker lagring av historikk.
  • Enkel uthenting av rapporter og dokumentasjon.

Med Ageto har du også muligheten til å opprette og lage ulike maler og dokumenter som kan være til hjelp og nytte i arbeidsdagen, f.eks. rutiner for avvikshåndtering, renholdsplan og vedlikeholdsplan, varemottak og flytskjemaer, hygiene, tilberedning, produktbeskrivelser og grunnleggende mattrygghet, HMS-aktiviteter og vernerunde, internkontroll og internrevisjon, fareanalyser og risikomatriser, organisasjonskart og bedriftsreglement, dokumentstyring og tilsyn, lover og forskrifter m.m.

Prøv gratis! Send oss en uforpliktende forespørsel HER!